Lydsystemer for optimal taleforståelse

  • God talelyd til publikum
  • Stemmeforstærkning
  • Lydudjævning i klasserom

Læs mere om vores lydsystemer her

Varsling

  • Tryghed i eget hjem
  • Sikkerhed i dagligdagen
  • Fleksibel dækning af behov

Læs mere om vores varslingsløsninger her

Velfærd og sikkerhed

  • Støtte og tryghed i dagligdag
  • Hjælp ved specialbehov
  • Fleksible løsninger til plejesektor

Læs mere om velfærd og sikkerhed her

VEA CARE

Skræddersyede alarmløsninger til skoler, plejehjem og institutioner.

Læs mere om VEA CARE her

VEA DENTAL

Skræddersyede alarmløsninger for tandlæger.

Læs mere om VEA DENTAL her

VEA FIRE SAFETY

VEA Fire Safety giver varsling om brandalarm direkte til mobil. Løsningen er specielt nyttig for hørehæmmede og andre som ikke opfanger lydgivende alarmer.

Læs mere om VEA FIRE SAFETY her